فرش خورسند
بازدید: 1418
فرش خورسند
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

صادرات فرشمدیریت: محمد رسول خورسند

اطلاعات تماس:

استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: انتهای بازار کفاشها، سرای اکبریه، پلاک 6/1، کدپستی: 1163643358
تلفن: 556636563
موبایل: 09121434115
فکس: 556636563
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است