آزمایشگاه مهندسی دریا(دانشگاه صنعتی شریف)
بازدید: 1603
آزمایشگاه مهندسی دریا(دانشگاه صنعتی شریف)
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

مراکز آموزشی و تحقیقاتی صنایع دریایی و آبزیانمدیریت: محمد سعید سیف

اطلاعات تماس:

استان: تهران
شهر: تهران
وب سایت: www.mesh.sharif.edu.merc
نشانی: خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه
تلفن: 66165699
فکس: 66165563
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است