آفرین قشم ملی نفتکش
بازدید: 1434
آفرین قشم ملی نفتکش
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

مراکز آموزشی و تحقیقاتی صنایع دریایی و آبزیانمدیریت: کوچانی

اطلاعات تماس:

استان: تهران
شهر: تهران
وب سایت: www.faaltarin.com/afaringheshm
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان عاطفی شرقی، شماره88
تلفن: 22019742
فکس: 22019742
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است