اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت در استان کردستان عضو اسکاد
بازدید: 920
اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت در استان کردستان عضو اسکاد
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

تامین نیاز تعاونی های مصرف کارکنان دولتمدیرعامل: سید جمال شیخ احمدی
رئیس هیأت مدیره: کیومرث چوپ کاشانی


تعداد اعضاء:

40 تعاونی تحت پوشش


اطلاعات تماس:

استان: کردستان
شهر: سنندج
وب سایت: www.faaltarin.com/e.msk.kordestan
نشانی: انتهای خیابان شهدا، میدان کارگر، رو به روی فنی حرفه ای
تلفن: (087)33156055
فکس: (087)33154015
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است