شرکت بازرگانی جوان فشارکی
بازدید: 5237
شرکت بازرگانی جوان فشارکی
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

پخش لوازم تأسیسات ساختمانیمدیرعامل: ولی اله جعفری فشارکی

اطلاعات تماس:

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
وب سایت: www.b.j.fesharaki.com
ایمیل: b.j.fesharaki@yahoo.com
نشانی: پل تمدن، خیابان کوشش
تلفن: (031)35557946
فکس: (031)35557944
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است